top of page
Typy sporov s ktorými Vám rada pomôžem
People Inside Taxi
Mediácia v rodine 

 

Uprednostníte dôverné rozhovory vedúce k dohode pred verejným konaním a autoritatívnym rozhodnutím súdu? Viete čo prežívajú Vaše deti v období „iskrenia a názorovej eskalácie“ pred a po rozvode? Chcete aj  v budúcnosti zostať milujúcimi a milovanými rodičmi, ale už neviete spolu komunikovať? 

 • Rozvádzate sa, alebo sa k tomu chystáte? Myslíte pritom na vaše deti?

 • Nie ste zosobášení a chcete sa kultúrne rozísť?

 • Neviete sa dohodnúť na výchove detí alebo úprave výšky výživného? 

 • Neviete sa dohodnúť na styku s dieťaťom, ktoré žije s druhým rodičom? 

 • Vaše dieťa dospieva a vytratilo sa z Vášho vzťahu porozumenie? Chcete to riešiť?

 • Vaši rodičia sú starší a chorí? Komunikácia s nimi je emočne vypätá a točí sa v bludnom kruhu? 

 • Chcete sa čo najlepšie postarať o starších rodičov? Súrodenci Vás nepodporujú pri hľadaní riešení a problém ignorujú?

 • Máte spory v rodine ohľadom dedičstva? 

Mediácia starších 

Konflikt, ktorý je predmetom mediácie môže mať pôvod v súkromnom alebo aj profesionálnom kontexte, napríklad: starší ľudia medzi sebou v rodine alebo v zariadeniach pre seniorov, starší ľudia v zariadeniach pre seniorov vs. ich opatrovatelia alebo starší ľudia v domácom prostredí vs. ich opatrovatelia.

 

 • každodenné problémy a vzťah partnerov po odchode do dôchodku

 • zrieknutie sa šoférovania, bicyklovania alebo záhrady

 • sprevádzanie k lekárovi alebo na terapie

 • každodenné opatrovanie a podpora

 • bývanie vo svojom byte, vs. odchod do zariadenia pre seniorov

 • hádky súrodencov vo vysokom veku

 • rodinný rozpočet; denný režim

 • kontakty s vnúčatami

 • choroba a potrebná starostlivosť, pacient s demenciou

 • spôsobilosť pacienta, zverenie do opatery a testament

 • obavy zo smrti

 • hádky v dennom stacionári alebo domove dôchodcov

 • testament; sťahovanie/vypratanie bytu

 • nezvládanie domácej starostlivosti o rodičov

 • pravidlá starostlivosti v núdzovej situácii

 • a mnoho iných otázok z každodenného života... 

Mediácia susedských sporov 

Susedské nedorozumenia, vyrušovanie nadmerným hlukom,  nevhodné správanie domácich miláčikov, presahovanie drevín na susedný pozemok, prístupová cesta, navyšovanie nájomného a iné.

Mediácia pracovno-právnych sporov 

Konflikty medzi zamestnancami, medzi kolegami, nadriadeným a podriadeným, zmeny v procesoch firmy, vnútro firemná komunikácia, spolupráca medzi organizačnými útvarmi, medzigeneračné konflikty.


Konflikty medzi zamestnancom a zamestnávateľom (ukončenie pracovného pomeru, spor o náhradu škody, čerpanie dovolenky).

Mediácia podnikateľských a obchodných sporov 

Máte spor s dodávateľom alebo odberateľom ohľadne dodávok tovaru, termínov, ceny, kvality alebo množstva dodaného tovaru? Už to vyzeralo, že sa dohodnete ale rokovania sa zablokovali? Váš spoločník sa rozhodol ukončiť podnikanie a firmu predať?

bottom of page