top of page
Moja cesta k mediácii...
IMG_6075_edited_edited_edited.jpg
Helena Múdra

č. 792 v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR

Mediácii sa venujem od r.2013 a teším sa z desiatok vyriešených konfliktov. Prvú skúsenosť s mediáciou mám z roku 2008, keď som viedla pobočku medzinárodnej úverovej poisťovne. Vďaka skúsenému rakúskemu mediátorovi sa dohodli 3 obchodné spoločnosti z rôznych štátov na zmysluplnom a kompromisnom riešení a vyhli sa zdĺhavému a nákladnému súdnemu konaniu. Rýchla komunikácia, cenovo efektívna a zachovanie dobrých vzťahov sú benefity každej mediácie.

Veľkým zadosťučinením je pre mňa ukončenie hádok a spokojní účastníci mediácie. Absolvovala som špeciálne kurzy rodinnej mediácie, semináre o interdisciplinárnej spolupráci pri rozvodoch, medzinárodné konferencie s témou mediácia rodinných sporov a postavenie dieťaťa pri rozpade rodiny. Vyriešenie rozchodu rodičov, tak aby dieťa netrpelo je najväčšia pomoc, ktorú poskytuje mediátor celej rodine. Veľkou skupinou bezbranných ľudí je generácia starších, ktorí pre svoj vek, alebo choroby nevedia komunikovať so svojimi najbližšími.

Byť mediátorom znamená neustále sa vzdelávať. Iné je viezť rodinnú mediáciu a vedieť odhadnúť či potrebujú rodičia maloletých detí aj pomoc psychológa a celkom iné sú obchodné či majetkové spory. Pri nich sa mediátor najskôr oboznamuje s obchodnou dokumentáciou či musí spoznať samotnú podstatu majetkového usporiadania. Svoje zručnosti a vedomosti v mediácii si sústavne dopĺňam nielen odbornou literatúrou ale aj účasťou na špecializovaných kurzoch i na stretnutiach s kolegami mediátormi doma a v zahraničí.

V Asociácia rodinných mediátorov Slovenska (ARMS) vykonávam funkciu členky správnej rady. Téma rodinných sporov je mňa nesmierne dôležitá. Rovnako ma organizácia SIMARS (Slovenský inštitút pre mediáciu a alternatívne riešenie sporov) odporúča ako skúseného mediátora v sporoch týkajúcich sa seniorov, v tejto oblasti vystupujem ako garant platformy.  

Mám ekonomické vzdelanie a bohatú prax v oblasti financií. Finančná gramotnosť je na Slovensku pomerne nízka, pričom na zlepšenie rodinného rozpočtu stačí urobiť pár zásadných zmien. Veľa ľudí sa pýta:  Čo mám robiť, aby sa mi peniaze nerozkotúľali už na začiatku mesiaca?  Kde sa dá ušetriť? Prečo „riešiť“ dôchodok?

bottom of page