top of page
Každého človeka sa dotkne 
nespravodlivé rozhodnutie. 
Mediáciou môžete aktívne rozhodnúť  
o riešení Vášho sporu 

Je mediácia pre Vás? 

Súčasťou nášho každodenného života sú aj konflikty a každý konflikt je riešiteľný mediáciou. Výnimkou sú násilné konanie a trestno-právne činy. Na mediáciu prichádzajú ľudia, ktorí sa chcú vyhnúť eskalácii napätia, prípadnému súdnemu súdnemu konaniu a a neprenášať spor do budúcnosti.

Vo väčšine prípadov znie odpoveď na otázku či je mediácia vhodná aj pre Vás a pre Váš spor: ÁNO.

bottom of page